Välkommen till Värmland-Dals Terrierklubb! Här på hemsidan hittar du senaste nytt om oss.

loading...

 Ringträning

Innan VDTeKs  utställning i Ransäter träffas vi och tränar
Ringträning tisdag 7 juni kl 18.00 i Karlstadsregionen

Anmälan till Carola 0705441668
                    Susanne 0730480495

                                                                                     Terrierpromenad

En trevlig söndagspromenad med Värmland-Dals Terrierklubb på Bergviksudden!

Om VdTek

Till medlemmarna i Värmland Dals Terrierklubb.                                                          2022-02-03

VDTeK var under åren 2015 till 2017 vilande och startades därefter upp igen.
Sedan dess har det varit svårt att få medlemmarna att engagera sig i klubben och därmed har klubbens verksamhet haltat. Under slutet av 2021 så valde valberedningen att lämna sina poster och därmed har Svenska Terrierklubbens huvudstyrelse tagit över valberedningsarbetet.
Vi har insett att intresset för att driva klubben vidare är lågt och vi har därmed svårt att lämna in ett rimligt förslag till årsmötet. Svenska Terrierklubbens huvudstyrelse har beslutat att:
Huvudstyrelsen tar över driften av VDTeK under verksamhetsåret 2022 och tillsätter en arbetsgrupp som har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, anordna aktiviteter för att öka engagemanget hos medlemmarna samt skapa förutsättningar för att låta klubbens medlemmar att ta över driften i samband med årsmötet 2023. Klubbens utställningar kommer att genomföras av närliggande lokalklubbar, med stöd av moderklubben.
Årsmötet 2022 kommer att genomföras för att kunna avsluta verksamhetsåret 2021 på ett korrekt sätt.
Styrelsen i Svenska Terrierklubben

Utställning

Funktionär

Kontakt

Se kontaktuppgifter under Styrelsen/Kommittér