Välkommen till Värmland-Dals Terrierklubb! Här på hemsidan hittar du senaste nytt om oss.

 
Tillägg/Information
till kallelsen

för
VÄRMLAND DALS TERRIERKLUBBS ÅRSMÖTE
Lördagen den 26 februari 2022
Kl. 13.00
 
 
Styrelsen har idag tagit beslutet att kalla till ett Digitalt Årsmöte via mötesverktyget ZOOM.
Vi hoppades kunna erbjuda ett s.k. hybridmöte d.v.s ett möte där man via länk
skulle kunna följa det fysiska mötet.
Men nu har SKK Föreningskommitté beslutat att detta inte är tillåtet.
De är endast fysiskt möte alt digitalt årsmöte som är tillåtna.
Vi har också FHM krav att förhålla oss till.
 
För att kunna delta i mötet måste Du anmäla dig via mail till
ordforandevdtek@gmail.com
 
 
Sista dag för anmälan till det digitala årsmötet är den 21 februari kl. 12,00.
Länk till mötet mailas ut dagen innan mötet.
 
Årsmöteshandlingar kommer att finnas att tillgå på hemsidan.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 23 januari 2022.
Skickas till:
sekreterare@vdterrierklubb.se
www.vdterrierklubb.se
 
Välkommen! 

loading...

2022-01-07

Hej medlem!

Nytt År nya möjligheter!
Vill du vara med och påverka vår klubb och göra skillnad!
VdTek söker ledamöter till styrelsen.
Kontakta valberedningen på mail: ufk@terrierklubben.se

Vill du veta mer om arbetet i styrelsen är du välkommmen att höra av dig till mig.


Eva Joelsson
Ordförande

Om VdTek

Utställning

Funktionär

Kontakt

Eva Joelsson - ordförande

ordforande@vdterrierklubb.se
Regina Piscator - sekreterare
sekreterare@vdterrierklubb.se