Under helgen genomfördes Terrierfullmäktige i Sollentuna. Delegater från vdtek var ordförande Daniel Brosius och sekreterare Ewa Brosius. Birgitta Sundell ledamot för vdtek deltog som delegat för australisk terrier. Jakop Granlund medlem i vdtek deltog som delegat för rat- och american hairless terrier och Ewa Joelsson medlem i vdtek deltog som delegat för skotte federationen. 

Det var två dagar med fullspäckat program som avslutades med terrierfullmäktige på söndag eftermiddag. 
Lördagen inleddes med föreläsning av Nicole Hendersson, som är sammankallande för terrierjuniorerna där hon berättade vad de gör och ett gemensamt tema för hela helgen var hur vi får fler ungdomar till klubbarna. 
Många tyckte det vore en bra ide om ungdomar bjuds in på styrelsemöten för att minska första steget. Det pratades också om hur viktigt det är när en domare väljs ut att döma juniorhandling som kanske i många fall är första steget in i utställningsvärlden, att de som ställer ut och blir bedömda får med sig en bra upplevelse hem.

Mentalitet och arbetsförmåga i jakt förespråkade Peter Andersson om där mentalitet belystes som viktigt inslag i avel. Är mentalitet viktigare än utseende? Vad vill vi ha? Hur når vi dit? 

Lokalklubbarna från söder till norr fick presentera sig och berätta vad de gör och vad de skall satsa på, hur man får medlemmarna att aktivt delta. Önskemål framfördes om samarbete mellan rasklubb och lokalklubb. Vad behöver en terrierägare av klubben förutom utställning? Ja det var många frågor som bollades fram och tillbaka.

Vi fick möjlighet att träffa några av kommittéerna, avelsgruppen, gruppen för små raser och föreningsteknik. 
Det var en väldigt givande helg där vi fick med oss många goda idéer hem.

Med vänliga hälsningar 
Ordförande Daniel Brosius