Utdrag ur våra möten

På uppmaning av SKK publicerar vi inte mötesprotokoll på hemsidan, därför kommer det bli en sammanställning av ev beslut i nyhetsbrev från ordförande på framsidan och/eller under denna flik.
Vill någon ta del av hela protokollet så får man höra av sig till sekreteraren som kopierar och sänder per brev mot en kostnad av 25:-/protokoll.

Årsmötet 2020-02-23