Årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2020

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Rambudget 2021

Verksamhetsplan 2021

Preposition 1

Beslut fattas på årsmötet 2022.

 

Underlag från SKK för uppskjutet årsmöte och förfarande