VdTek Styrelse

Aktivitetsgruppen/Arbetsgruppen
Sammankallande
Anna Olden 
Arvika
akarolinaolden@gmail.com
0708-744 666

Aktivitetsgruppen/Arbetsgruppen
Kontakt
Carola Eriksson
Kil

070-544 16 68

Aktivitetsgruppen/Arbetsgruppen
Kontakt
Susanne Andersson
Karlstad

0730-480 04 95

Aktivitetsgruppen/Arbetsgruppen
Kontakt
Eva Joelsson
Svartå

070-779 65 69

Ledamot
Vakant
 

Suppleant
Vakant
 

Suppleant
Vakant

Adress: Tallstigen 1, 69373 SVARTÅ,  Org: 802438-5877

Revisorer

Revisor

 

Revisor
 

Revisorsuppleant
 

Valbredningen

Sammankallande
SvTeks Föreningskommitté
Tar gärna emot förslag från alla medlemmar på personer som är villiga och lämpade för olika poster i klubben.
 

Ledamot
Vakant

Ledamot
Vakant

Arbetsgrupp - utställning

Webmaster

Eva Joelsson