VdTek Styrelse

Ordförande
Eva Joelsson 
ordforande@vdterrierklubb.se
070-7796569

Vice ordförande
Jenny Andersson
viceordf@vdterrierklubb.se

Sekreterare
Regina Piscator
sekreterare@vdterrierklubb.se

Ledamot 
Annika Ultveit-Moe
​​​​​​​ledamot.aum@vdterrierklubb.se​​​​​​​

Ledamot
Emelie Dunger
ledamot.ed@vdterrierklubb.se

Suppleant
Liselotte Hall
suppleant.lh@vdterrierklubb.se

Suppleant
Helen Fridh
​​​​​​​suppleant.hf@vdterrierklubb.se​​​​​​​

Adress: Tallstigen 1, 69373 SVARTÅ,  Org: 802438-5877

Revisorer

Revisor
Niclas Landberg
revisor@vdterrierklubb.se

Revisor
Pernilla Hedström

Revisorsuppleant
Roland Jonsson

Valbredningen

Sammankallande
Jakop Granlund
Tar gärna emot förslag från alla medlemmar på personer som är villiga och lämpade för olika poster i klubb.
Obs! Årsmötet 2021 är inställt så nästa val blir 2022.
Sänd in dina förslag till: valberedningen@vdterrierklubb.se

Ledamot
Cherrie Granlund

Ledamot
Cindy Pettersson

Arbetsgrupp - utställning

Jakop Granlund

Eva Joelsson

Webmaster

Cherrie Granlund