Exteriörbedömningen maj 2021

Tack till de som deltog och framförallt till vår domare Annika Ulltveit-Moe.