Om oss

Klubben startade 1978, förkortas VdTek, och är en lokalklubb inom specialklubben Svenska Terrierklubben.
Vi arrangerar utställningar och anordnar andra aktiviteter för Terrierklubbens medlemmar i regionen.
 

VdTek Styrelse

Ordförande
Eva Joelsson 
ordforande@vdterrierklubb.se
070-7796569

Ledamot
Annika Ultveit-Moe
 

Ledamot
Jenny Andersson
sekreterare@vdterrierklubb.se

Ledamot
Regina Piscator
 

Ledamot
Emelie Dunger
 

Suppleant
Liselotte Hall

Suppleant
Helen Fridh

Valbredningen

Sammankallande
Jakop Granlund
valberedningen@vdterrierklubb.se

Ledamot
Cherrie Granlund

Ledamot
Cindy Pettersson

Adress: Tallstigen 1, 69373 SVARTÅ,  Org: 802438-5877