Om oss

Klubben startade 1978, förkortas VdTek, och är en lokalklubb inom specialklubben Svenska Terrierklubben.
Vi arrangerar utställningar och anordnar andra aktiviteter för Terrierklubbens medlemmar i regionen.
 

VdTek Styrelse

Ordförande
Daniel Brosius
ordforande@vdterrierklubb.se
076-8203071

Vice ordföranden
Eva Joelsson 
joelssoneva@hotmail.com

Sekreterare
Jenny Henriksson
sekreterare@vdterrierklubb.se

Kassör
Ewa Brosius
kassor@vdterrierklubb.se

Ledamot
Birgitta Sundell
 

Suppleant
Sanna Einarsson Nordlund

Suppleant
Andreas Jonasson

Valbredningen

Sammankallande
Jakop Granlund
valberedningen@vdterrierklubb.se

Ledamot
Annika Eriksson

Ledamot
Cindy Pettersson

Adress: Lövåsvägen 12, 68532 TORSBY,  Org: 802438-5877