Om oss

Klubben startade 1978, förkortas VdTek, och är en lokalklubb inom specialklubben Svenska Terrierklubben.
Vi arrangerar utställningar och anordnar andra aktiviteter för Terrierklubbens medlemmar i regionen.
 

VdTek Styrelse

Ordförande
Daniel Brosius
076-8203071

Vice ordföranden
Jenny Henriksson 
073-8399081

Sekreterare
Ewa Brosius
073-0621849

Kassör
Sanna Einarsson Nordlund
073-8275821

Ledamot
Birgitta Sundell
070-7680286

Suppleant
Inger Skogman
070-6211433

Suppleant
Mathias Olofsson
072-5549803

Adress: Lövåsvägen 12, 68532 TORSBY,  Org: 802438-5877